Aanlyn Koopgids


Also available in English at Online Buyer's Guide

Neem asseblief kennis

  • Lotte wat opgeveil word is gewoonlik verouderd.
  • Alle lotte word voetstoots verkoop.
  • Afbeeldings van lotte is slegs vir identifikasiedoeleindes.
  • Aanvullende afbeeldings van lotte sal verskaf word vir assesseringsdoeleindes.
  • Voornemende kopers word uitgenooi om die betrokke Strauss & Co.-kantoor te kontak vir ’n verslag oor die lot se toestand of om meer gedetailleerde afbeeldings aan te vra.

Bieëry tydens die veiling

Kopers mag slegs bie wanneer hulle die aanlynregistrasieproses voltooi het. Daar sal ’n e-pos aan voornemende kopers gestuur word, wanneer hul registrasie suksesvol was. Daarna kan die koper inteken en begin bie. Die hoogste bod koop die lot, mits dit die reserweprys oorskry of geëwenaar het.

Dit is belangrik om daarop te let dat die bod uitgevoer in ooreenstemming met klousule 9 van ons terme en voorwaardes en, spesifiek dat 'n bod nie teruggetrek kan word as dit eers bevestig is nie (verwys klousule 9.2).


Reserveprys

Die lotte is onderhewig aan ’n vertroulike reserweprys wat slegs aan Strauss & Co. en die koper bekend is. Lotte sal nie vir minder as die reserweprys verkoop word nie. Die reserweprys vir Aanlyn Aankope word bereken op die lae geskatte waarde en sal nie die lae geskatte waarde oorskry nie.


Koperspremium

Strauss & Co. hef ’n koperspremium van 15% op die finale suksesvolle bod. BTW word slegs gehef op die koperspremium, teen die toepaslike koers en moet deur die suksesvolle bieër betaal word.


Betaling

Alle verkoopte lotte se rekening sal uitgemaak word aan die naam en adres waarmee die bieër geregistreer het. Betaling moet na drie werksdae nadat die transaksie beklink is geskied. Die aankope sal slegs aan die kopers beskikbaar gestel word indien hul ’n bewys van betaling kan lewer.


Metodes van betalings

Diners Club, MasterCard en Visa kredietkaarte word aanvaar deur ons veilige aanlyn betalings stelsel asook by ons kantore.

Verder aanvaar ons elektroniese oorplasings deur ons veilige aanlyn stelsel of jy kan jou eie elektroniese oorbetaling maak by:

Strauss & Co
Standard Bank Killarney
Branch Code: 007205
Current Account No: 001670891
Swift Address: SBZA ZA JJ

Gebruik asseblief jou kliëntekode as verwysing.


Afhaal en versending van lotte

Suksesvolle bieërs het vier keuses:

  1. Gratis afhaal by die Johannesburg-kantoor
  2. Gratis afhaal by die Kaapstad-kantoor
  3. Tik jou adres by Strauss & Co. se aanlynstelsel in en ’n deur-tot-deur versendingskoste sal kwoteer word. As dit aanvaar word, sal dit by die koper se finale rekening bygereken word.
  4. Kontak shipping@straussart.co.za vir inligting in verband met internasionale verskeping.

Adisionele kostes sal gehef word op werke gemerk met  .

Afhaal by ons kantore is slegs per afspraak.

Aflewering en versekering is vir die koper se rekening.