Aanlyn Verkoopsgids


Vertrou jou bestittings toe aan Strauss Online

Ons aanvaar items wat se gehalte en waarde geskik is vir Strauss Onlinese aanlynveilings. Gebruik asseblief ons aanlyn veilingsberekeningsdiens of kontak ons spesialiste vir ’n gratis waardering.

Also available in English at Online Seller's Guide


Geskatte waardes

’n Item se geskatte waarde wat voor ’n verkope gedoen word, word beraam op die huidige markpryse wat op ’n veiling vir ’n soortgelyke lot betaal is. Strauss & Co. neem die verkoopsgeskiedenis van die kunstenaar, die onderwerp van die kunswerk, die gehalte van die uitvoering, huidige marktoestande, die toestand, skaarsheid en oorsprong van die kunswerk in ag, sowel as ons kenners se mening, wanneer ’n item of kunswerk waardeer word.


Reserveprys

’n Lot mag onderhewig wees aan ’n reserweprys, wat vertroulike inligting tussen die verkoper en Strauss & Co. is. Die lot mag nie vir minder as die reserweprys verkoop word nie.


Verkoperskommisie

Strauss & Co. hef ’n verkoperskommisie van 15% op die finale prys. BTW word slegs op dié kommisie betaal, teen die huidige koers.


Betaling

Betaling sal 30 dae na die finale transaksie beklink is aan die verkoper gemaak word. Sou Strauss & Co nie betaling van die koper binne die tydperk ontvang nie, sal ’n betaling binne 7 dae van die ontvang van fondse gemaak word, soos uiteengesit in ons Voorwaardes van Besigheid.

Verkopers moet seker maak hul bankdetails is korrek.


Die afhaal van onverkoopte lotte

Lotte wat nie verkoop is nie kan by Strauss & Co afgehaal word binne 14 dae van die verkoopsdatum. Dit word op die verkoper se onkoste gedoen, tensy spesiale reëlings met Strauss & Co getref is betreffende die heropveil of afhaal/aflewering van die lot.


Aflewering van besendings

Goedere wat aan Strauss Online oorgedra is via ’n koerier -of vervoerdiens moet vooraf deur die sender betaal word.